Mörkö hemvärnsområde 1940-1951

Sammanställning av antal hemvärnsmän under åren 1940-1951. Källa: Krigsarkivet, Rikshemvärnschefen med hemvärnsstaben, Stabsavdelningen 1940-1975.
Sammanställning av antal hemvärnsmän under åren 1940-1951. Källa: Krigsarkivet, Rikshemvärnschefen med hemvärnsstaben, Stabsavdelningen 1940-1975.

Hemvärnsområdet organiserades under Södermanlands inskrivningsområde, senare Strängnäs försvarsområde (fo 43), och var en del i Nyköpings hemvärnskrets. Hemvärnsområdet numrerades mellan åren 1940-1942: 10:23. Samt under åren 1943-1951: 431:23.

Vid bildandet av hemvärnsområdet den 14 juni 1940 tillförordnades den förste hemvärnschefen Hugo Abrahamsson vilken var född 4/11 1890 och verkade som lantbrukare i Höga på Mörkö.

Det saknas för närvarande uppgifter om vilka som var hemvärnschefer under perioden, men det är inte omöjligt att Hugo var med under hela perioden.

I sammanställningen till vänster syns antalet hemvärnsmän och extra hemvärnsmän (reservhemvärnsmän).

År 1952 sammangår Hölö och Mörkö hemvärnsområden till Hölö-Mörkö hemvärnsområde. Och Mörkö hemvärnsområde upphör därmed som eget område.