Hölö hemvärnsområde 1940-1951

Sammanställning av antal hemvärnsmän under åren 1940-1951. Källa: Krigsarkivet, Rikshemvärnschefen med hemvärnsstaben, Stabsavdelningen 1940-1975.
Sammanställning av antal hemvärnsmän under åren 1940-1951. Källa: Krigsarkivet, Rikshemvärnschefen med hemvärnsstaben, Stabsavdelningen 1940-1975.

Hemvärnsområdet organiserades under Södermanlands inskrivningsområde, senare Strängnäs försvarsområde (fo 43), och var en del i Nyköpings hemvärnskrets. Hemvärnsområdet numrerades mellan åren 1940-1942: 10:22. Samt under åren 1943-1951: 431:22. 

Vid bildandet av hemvärnsområdet den andra augusti 1940 tillförordnades den förste hemvärnschefen Erik Johansson vilken var född 13/6 1887 och verkade som lantbrukare i Hejsta.

Det saknas för närvarande uppgifter om vilka som var hemvärnschefer under perioden, men det är inte omöjligt att Erik var med under hela perioden.

I sammanställningen till vänster syns antalet hemvärnsmän och extra hemvärnsmän (reservhemvärnsmän).

År 1952 sammangår Hölö och Mörkö hemvärnsområden till Hölö-Mörkö hemvärnsområde. Och Hölö hemvärnsområde upphör därmed som eget område.