Tack

Treårige Christoffer besöker sin första fortifikation sommaren 2017.

Till min oerhört tålmodiga fru Linda, och sonen Christoffer. samt:

  • Jessica Andersson, stadsarkivarie, Södertälje stadsarkiv.

  • Ian Tollerud, arkivarie, Södertälje stadsarkiv.

  • Lars A. Hansson, försvarshistoriker.

  • Göran Gelotte, tidigare stadsantikvarie, Södertälje kommun.

  • Mats Hansson, säkerhetssamordnare, Södertälje kommun.

  • Ulrika Gräns, fastighetsförvaltare, Södertälje kommun.

christoffer 6 år
Christoffer 6 år gammal i en luftvärnsställning, Botkyrka år 2020