Södertäljes första luftskyddsövning 1938

En så kallad totalövning ägde rum i Södertälje under fyra dagar i september 1938. Den syftade till att testa den nya luftskyddsorganisationen.

En demonstrationsövning genomfördes den sjätte september, då ett fingerat flyganfall gjordes mot Södertälje och luftvärnet som var med i övningen gjorde motanfall. Bl a hade man placerat ut riktiga sprängladdningar i Maren som var så kraftiga att kajen demolerades och resulterade också i att hela viken var full av död fisk. I övningen antog man att stora skador hade åstadkommits i staden, efter bombplanens framfart. Castorhuset som vid den här tiden var stadens stolthet förklarades sprängt och en sorgfana hängdes över fasaden för att markera byggnaden som demolerad.

I kungörelsen från länsstyrelsen i Stockholm kunde man innan övningen, läsa att det i vissa delar av Stockholms län skulle genomföras mörkläggning. All belysning utomhus, även reklam-, fasad, gårds och liknande skulle hållas helt släckt. Trafiksignaler skulle avskärmas. På fordon skulle både fram och baklyktor avskärmas. Alla annan belysning skulle hållas släckt. Omnibusar och spårvagnar fick för säkerhetens skull ha viss begränsad belysning, så även tågen. Vid signalen flyglarm skulle samtliga fordon stanna och släcka all sin belysning.

Om någon slarvade med dessa föreskrifter kunde man straffas med dagsböter eller fängelse i högst sex månader. Allmänheten uppmanades att inte i onödan vistas på gator och vägar under mörkläggningstiden, samt iaktta ökad försiktighet speciellt i närheten av järnvägsstationer och övergångar.

Övningen bestod av meddelande till allmänheten med signalen flyglarm, via de sirenér och tyfoner som tidigare monterats i staden. Trafiken stannade av och gatorna utrymdes. Man övade också personalen på  elverket, gasverket, vattenledningsverket, polis, brandkår, beredskapskårer, indikeringspatruller, sanerings- och röjningsavdelningar samt industrier.