Radioaktivitetsberedskap

Under 1960-talen hade civilförsvarssektionen hos länsstyrelsen i Stockholms län en beredskap för att mäta radioaktivitet. Man var orolig att radioaktivt stoft skulle nå Sverige, med anledning av att Sovjetunionen bedrev provsprängningar av kärnvapen på ögruppen Novaja Zemlja i norra ishavet. Bara under åren 1955-1962 provsprängdes sex kärnladdningar och proven fortsatte ända fram till år 1990. Totalt sprängdes 134 kärnladdningar, varav 87 var atmosfäriska.

 

atomexplosion

Det var brandkårerna i länet som skulle ansvara för mätpunkterna, som dels var fasta och dels rörliga. Brandcheferna på respektive stationer hade till en början muntliga avtal med länsstyrelsen om att i fredstid ha en radioaktivitetsberedskap något som sedermera övergick till skriftliga förbindelser.

Skärmavbild 2016-01-02 kl. 18.47.16

För Södertäljes del så var det brandchefen Carl-Olov Henriksson som på order från länsstyrelsen skulle avläsa radioaktivitet vid den fasta mätpunkten vid brandstationen på Järnagatan 30. Han ringde sedan in mätresultaten till civilförsvarssektionens radiakcentral som var belägen på Fridhemsgatan 47 i Stockholm. Även den centrala ledningen på F8 i Barkarby och sändningsledaren på Sveriges Radio skulle enligt planen underrättas om fara för radioaktivitet förelåg.

Skärmavbild 2016-01-02 kl. 18.49.39

Det fanns två lägen i beredskapen. Första beredskap och full beredskap. Förutsättningen för att första beredskap skulle inträda var om en ogynnsam väderlekssituation skulle inträffa. Länsstyrelsen meddelade då personalen vid mätplatserna som skulle göra sig beredda.

Full beredskap inträdde om det centrala ledningen bedömde att ett bombprov skulle medföra radiakbeläggning inom landet.

Varje enhet fick två stycken instrument som benämndes intensimeter 11. Den skulle placeras ute på ett öppet område cirka en meter över marken. Avläsningar skulle göras med intervaller på 15 eller 30 minuter mellan varje avläsning.

Källa: Södertälje stadsarkiv
Källa: Södertälje stadsarkiv, Södertälje brandkår.

I ett brev till brandchefen under slutet av 1961 kan man läsa att expertkommissionen för rådgivning vid atomolyckor bedömde, att beredskapen skulle upphöra. Dock så skulle beredskapsorganisationen finnas kvar, så att den skulle kunna återupptas vid behov. Något som förmodligen var ett klokt beslut, eftersom Sovjetunionen fortsatte med sina provsprängningar under en lång tid framöver.

Skärmavbild 2016-01-02 kl. 18.50.35

Dagens beredskap

Idag rekommenderar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, att varje kommun bör mäta stråldoshastigheten vid ett antal referenspunkter. Syftet är att kommunen ska upprätthålla sin beredskap, kvalitet och förmåga att mäta strålning. Kommunen rapporterar sedan in resultaten till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Länsstyrelsen i Stockholms län har planlagt hur detta ska gå till. Hökmossebadet och Bommersvik är fasta mätpunkter i Nykvarn. För Södertälje kommun gäller Geneta sportfält, Tullgarns värdshus, Enhörna friluftsgård och Brandstationen i centrala Södertälje. Strålsäkerhetsmyndigheten har tre bilar med släpvagnar för radiologiska fältmätningar. De kan kartlägga radioaktivt nedfall, och tränar regelbundet i olika miljöer och scenarier.

I Stockholms län finns inga kärntekniska anläggningar. Men norra delen av Norrtälje kommun tillhör dock indikeringszonen kring kärnkraftverket i Forsmark, och ingår i Uppsala läns planläggning. I Sverige finns tre kärnkraftverk för energiproduktion med totalt tio reaktorer. I Oskarshamn finns ett centrallager för mellanlagring i 40 år, av använt högaktivt kärnbränsle. I Västerås finns landets enda kärnbränslefabrik.

Stockholm kan dock utsättas för ett nedfall från radioaktiva ämnen efter en kärnkraftsolycka i Forsmark, eller från ett annat kärnkraftverk utanför landets gränser.

Terrorangrepp mot kärnkraftverk

Det kan väll aldrig hända i Sverige? Hoppas inte, för om det skulle göra det så har Statens strålskydds myndighet (SSM) konstaterat att Svenska kärnkraftverk inte är konstruerade att motstå terrorangrepp där angriparen har förmåga och vapen i militär klass. Förmågan hamnar lägst ner på skalan och anges som mycket bristfällig. Även vid brottslig verksamhet saknas åtgärder och samordning mot en angripare. Polisens förmåga behöver bli bättre på många punkter och insatsstyrkorna tar för lång tid på sig att komma när något händer.

Säkerheten vid världens kärnkraftverk varierar väsentligt. I före detta Sovjetunionen finns ett tiotal reaktorer i drift av samma typ som i Tjernobyl. Sosnovy Bor vid S:t Petersburg och Ignalina i Litauen. Dessa båda ligger ca 60 mil från det svenska fastlandet.