RÖNNINGE HEMVÄRNSOMRÅDE 1940-1945 (DEL 5)

Utbildning Nu, 40 år senare, kan man konstatera att i stort bedrevs utbildningen av den enskilde hemvärnsmannen, vapentjänsten, grupputbildningen och befälsutbildningen på i princip samma sätt som idag (1981 reds. Anm.). Vad som emellertid skiljer då från nu är att man inom själva gruppen arbetade annorlunda. Gruppchefen hade gruppen samlad omkring sig för kvällsstudier och vapentjänst, eller på skjutvallen …

Läs mer

RÖNNINGE HEMVÄRNSOMRÅDE 1940-1945 (DEL 4)

Utrustning Den första övningen inom Rönninge hemvärnsområde genomfördes redan i juni 1940 i både Grödinge och Salem. Vid denna första övning hade endast gruppcheferna gevär m/96, som var ihoplånade från civilpersoner. Hemvärnschefen hade utrustats med pistol m/07. Detta betyder inte att övriga var obeväpnade, man hade plockat fram egna skyttegevär, salongsgevär, hagelbössor, älgstudsare och gamla remingtongevär.  Uniformer saknades helt, …

Läs mer

RÖNNINGE HEMVÄRNSOMRÅDE 1940-1945 (DEL 3)

Krigsuppgifter De krigsuppgifter som redovisas nedan kan förefalla för stora med hänsyn till hemvärnets utbildning och utrustning på 1940-talet.  Efter 40 års verksamhet (år 1981 reds. anm.) kan man konstatera att det alltid varit så att hemvärnets uppgifter ligger i överkant på vår kapacitet. Detta är dock avsiktligt därför att man vet att vad som saknas i utbildning uppvägs …

Läs mer

Rönninge hemvärnsområde 1940-1945 (Del 2)

Organisation Rönninge hemvärnsområde, som tillhörde Södertörns hemvärnskrets, omfattade Salems socken med Rönninge samhälle och Grödinge socken med Uttrans samhälle. Gränserna för hemvärnsområdet var då detsamma som för Salems respektive Grödinge hemvärnsområden idag (1981), med undan­tag för Bockholmssätra i norr, som då tillhörde Ekerö, och södra Näslandet i Grödinge som då tillhörde Ekerö hemvärn, vars norra gräns sammanföll med Hörningsholms dåvarande norra …

Läs mer

Rönninge hemvärnsområde 1940-1945 (Del 1)

Hemvärnsmannen i Salems hemvärnsområde, Bo Cedergren författade år 1981 skriften Grödinge och Salems hemvärn under 1940-talet. Cedergren hade då varit med i hemvärnet i över 40 år. All heder åt honom för den fina källan till information, vilken återges i sin helhet i ett antal artiklar. Start och rekrytering Genom tidningsartiklar under senhösten 1939 var vi informerade om att …

Läs mer

Vårdinge hemvärnsområde 1940-1968

I begynnelsen ett hemvärnsområde som omfattade Vårdinge, Överjärna och Ytterjärna socknar. Från 1943 bildar Över- Ytterjärna ett eget hemvärnsområde. För att från 1/10 1968 sammangå i Järna hemvärnsområde. Har inte gått att finna så mycket i arkiven kring Vårdinge hvo. Vet du mera hör gärna av dig med info: Information och kontakt Hemvärnschefer 1940-1941 Arvid Broms. Arvid var född 26:e november …

Läs mer

Södertörns hemvärnskrets 1940-1943

Södertörns hemvärnskrets bildades 1940 och upphörde 1946. Inom kretsen ingick 5 hemvärnsområden. År 1941 fanns 766 st kontraktsanställda hemvärnsmän och 89 reservhemvärnsmän att tillgå. Kretschefer var: 1940- 1941 Einar C.A. Rosander ✭ 29/3 1894 – ✝︎ 15/7 1954. Advokat, reservofficer. Bodde i Tullinge kanthem 135. Förordnad till kretschef 6/8 1940. Slutade pga sjukdom. 1941- 1943 Carl-Olof Lilliesköld  (t.f kretsbefälhavare) …

Läs mer

Västertälje hvo (1940-1941)

Västertälje hemvärnsområde bildades i maj 1940 och tillhörde Järna hemvärnskrets. Socknarna Västertälje, Tveta och Turinge ingick i kompaniet. I Västertälje ingick framförallt Geneta, Karlhov, Lina och Ronna. Erik Lundberg var hemvärnschef (hemvärnsområdesbefälhavare) under dessa år, och sedermera i Turinge hemvärnsområde från oktober 1941. Intresset att bli hemvärnsman var stort och i juli månad 1940 fanns 100 hemvärnsmän kontrakterade i …

Läs mer

Luftbevakningsstationer (ls) Södermanland 1939-1945

   91. lbevkomp L 1 (kompstab Södertälje) 91. lbevkomp L 10 (kompstab Nyköping) Ls Herrhamra Ls Skärlinge Ls Nynäshamn Ls Södertälje Ls Eldtomta Ls Sorunda Ls Västerby (flyttad Tornberget) Ls Ogesta (flyttad Orrmor) Ls Viksberg Ls Söderby Ls Stadsberga (flyttad Årsta) Ls Sandemar Ls Smådalarö Ls Nävekvarn Ls Torkelstorp Ls Tistad Ls Böten Ls Oxelösund Ls Ånga (Ånga …

Läs mer

Bevakningskompani I.bevkomp LO 46a

När ordern om förstärkt försvarsberedskap kom söndagen den tredje september 1939, skulle ett markbevakningskompani från landstormen (I.bevkomp LO 46a) ombesörja bevakningen av ett antal skyddsföremål i Södertälje och dess närmaste omgivningar.    Platsbefälhavare i Södertälje under beredskapsåren var Landstormskapten Sven Algot Eugen Bergh. Som platsbefälhavare hade han det övergripande ansvaret för Södertäljes försvar och var även, under fyra års …

Läs mer