Offentliga skyddsrum under kriget

skylt-skyddsrum_1940

De flesta offentliga skyddsrum var under kriget anordnade som splitterskydd av betongrör och som skyddsvärn. Luftskyddsinspektionen ville att de provisoriska skyddsvärnen, när det var möjligt, successivt skulle bytas mot normalskyddsrum i befintliga byggnader. Luftskyddsinspektionen besiktigade under hösten 1942 skyddsrummet i kvarteret Tratten nummer fem. En av skyddsrummets begränsningsväggar var av trä, och de anmodade därför att den istället skulle utföras av 15 centimeter armerad betong. Lokalen användes vid tillfället som ägglager, vilket inspektionen bedömde som olämpligt, då den förmodligen inte skulle hinna utrymmas inom föreskriven tid.

”Lagerhållningen ska minskas i erforderlig grad. Utrymmena skola rengöras”.

En lägesrapport från 1943 visar de offentliga skyddsrum som då var upprättade i Södertälje stad. Inte ett enda av splitterskydden eller skyddsvärnen finns idag kvar då de när kriget var slut, under vintern 1945 togs bort av byggnadskontorets personal.

 

Belägenhet Typ Ant. Pers
Badparken Bergskyddsrum 350
Kv. Tratten nr. 5 Normalskyddsrum 42
Rådhuset Normalskyddsrum 120
Turingelunden Splitterskyddsrum av betongrör 62
Oxbacksplan Splitterskyddsrum av betongrör 62
Ströms gård Splitterskyddsrum av betongrör 32
Kilgatan (Skogsvillan) Splitterskyddsrum av betongrör 32
Viksängen Splitterskyddsrum av betongrör 32
Näset Skyddsvärn 119
Esplanaden Skyddsvärn 121
Stockholmsvägen Skyddsvärn 130
Turingegatan Skyddsvärn 115
Torekällskolan Skyddsvärn 97
Totalt antal platser: 1 314

 

 

Rörskyddsrummet i Turingelunden. Källa: Länstidningen i Södertälje. Fotograf okänd.
Rörskyddsrummet i Turingelunden. Källa: Länstidningen i Södertälje. Fotograf okänd.

 

I genomskärning såg rörskyddsrummen ut så här. Källa: Södertälje stadsarkiv, byggnadskontoret (1940).
I genomskärning såg rörskyddsrummen ut så här. Källa: Södertälje stadsarkiv, byggnadskontoret (1940).

 

Näset Skyddsvärn 119
Esplanaden Skyddsvärn 121
Stockholmsvägen Skyddsvärn 130
Turingegatan Skyddsvärn 115
Torekällskolan Skyddsvärn 97
Totalt antal platser: 1 314

 

Innehållet som publiceras på SÖDERTÄLJESBEREDSKAP.SE omfattas av grundlagsskydd.
Detta inkluderar inte kommentarsfältet.
  Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

2 svar på ”Offentliga skyddsrum under kriget”

  1. Hej
    Var hittar jag ett skyddsrum i Järna utanför Södertälje?

    Mvh Mats

    • Hej, Mats. I Järna finns idag endast tre skyddsrum vad jag vet. Två på Mossvägen 1A och 3A samt ett på Löwens Väg 20A (statsministerns gata??). Dessa är förmodligen avsedda för boende i dessa fastigheter.
      Järna är ingen prioriterad skyddsrumsort. Dels för att det inte är en tätbefolkad kommundel och dels för att man i tidigare bedömning ansett att Järna inte i första hand skulle drabbas av krigshandlingar odyl då det ligger på behörigt avstånd från större städer och industrier som skulle kunna bli mål vid krigshandlingar.

Kommentarer är stängda.