Allmänt om skyddsrum

I byggnadschef Torsten Johnson utlåtande från 1938 beskrevs förutom skyddsrummen för luftskyddsledning att fyra stycken offentliga skyddsrum skulle byggas och att de skulle vara avsedda att skydda allmänheten, med en placering i nära anslutning till  livligt trafikerade gator, torg och andra öppna platser. Luftskyddsinspektionens rekommendationer var att offentliga skyddsrum helst skulle vara insprängda i berg. För Södertäljes del planerades för ett större, som skulle vara fullträffsäkert i berg (badparken) och tre mindre friliggande normalskyddsrum.

ill_offentligt_skr_1943

I stadens äldre byggnader fanns också byggplaner för närmare 500 stycken så kallade enskilda normalskyddsrum, i husens källare där bjälklagen skulle förstärkas med stålbalkar och armerad betong.

När det gällde stadens ytterområden så bedömdes att man skulle hinna med att utrymma, och därför planerades det inte för några skyddsrum.

I början av år 1940 skrev landshövdingen i Stockholms län, Karl Levinson att den senaste tidens krigshändelser i utlandet medfört att luftskyddsinspektionen anhållit om länsstyrelsens medverkan för att påskynda uppförandet av allmänna skyddsrum, det vill säga skyddsrum för personer som omhändertas vid allmänna hjälpplatser samt för gatutrafikanter.

Länsstyrelsen riktade därför en ”allvarlig vädjan” till stadsfullmäktige i Södertälje att skyndsamt vidta åtgärder för att tillgodose behovet av skyddsrum. Eftersom kostnaderna för sprängningsarbetena blev mindre än man trott, så kunde luftskyddsnämnden utöka antalet skyddsrum bland annat med ett på skolgården till Torekällskolan. Luftskyddsnämnden köper också in 45 meter betongrör till en kostnad av 138 kronor för placering som splitterskydd på Brända tomten (Turingelunden) samt i närheten av landsvägsbrons östra landfäste.

Antal skr: Antal pers:
Offentliga skyddsrum 15 1 664
Skyddsrum för aktiv personal 7 190
Enskilda skyddsrum 230 9 126
Summa: 252 10 980

Man måste ha i beaktande att antalet invånare under år 1940 i Södertälje stad, endast var 15 870 personer. De faktum att man kunde vid den här tiden kunde erbjuda 10 980 stycken skyddsrumsplatser måste anses som lyckat.

Innehållet som publiceras på SÖDERTÄLJESBEREDSKAP.SE omfattas av grundlagsskydd.
Detta inkluderar inte kommentarsfältet.
  Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

4 svar på ”Allmänt om skyddsrum”

    • Japp, finns drygt 800 skyddsrum i Södertälje som ska kunna tas i bruk inom 48 timmar. Sen om det i praktiken fungerar är en annan sak. De flesta är inte besiktigade på över 10 år. Det största som jag känner till är under Storgatan 4 som rymmer 400 personer. Skyddsrum slutade byggas 2002. Kanske återupptar man det snart vem vet?

Kommentarer är stängda.