Krigsbroar över kanalen

Om landsvägs- eller slussbron hade fördärvats fanns under kriget en strategi att kunna bygga upp två reservbroar på beställning av platsbefälhavaren. Det var hamnkapten Tor Carlsson och hans anställda som skulle utföra förbindelsen.

Källa: KrA, Stockholms försvarsområde, stabsavdelningen (1944).
Källa: KrA, Stockholms försvarsområde, stabsavdelningen (1944).

Bägge broarna skulle byggas upp efter samma princip. En träbro byggd på färjor och pråmar, som skulle förankras och stagas med wire och tågvirke även grova trädstammar från den närliggande skogen kunde användas. Pråmar och virke skulle hämtas från Igelsta trävaru, medan smidesarbeten skulle utföras av Köhlers mekaniska och Kanalverkets egna smidesverkstad.

En bro skulle kunna byggas vid Mälarehamnen mellan kajanläggningen på västra sidan och en brygga vid tobaksmonopolet på östra sidan. Källa: KrA.
En bro skulle kunna byggas vid Mälarehamnen mellan kajanläggningen på västra sidan och en brygga vid tobaksmonopolet på östra sidan. Källa: KrA, Stockholms försvarsområde, stabsavdelningen (1944).
Den andra skulle byggas upp vid södra kanalens nordvästra mynning. Källa KrA.
Den andra skulle byggas upp vid södra kanalens nordvästra mynning. Källa: KrA, Stockholms försvarsområde, stabsavdelningen (1944).